คอมพิวเตอร์อัจฉริยะที่ใช้ในการพยากรณ์อากาศ

1

เครดิตภาพ:https://sites.google.com

คอมพิวเตอร์ทันสมัยที่ใช้ในการพยากรอากาศ และทำนายในเรื่องของฝนตกในพื้นที่ โดยทีมนักวิจัย เทคมาสะ มาโยชิ จากสถาบัน RIKEN Advanced Center (AICS) ของประเทศญี่ปุ่น ได้ทำการศึกวิจัยพัฒนาความสามารถของระบบคอมพิวเตอร์และใช้เรดาร์ในการตรวจจับสภาพภูมิอากาศพร้อมทั้งทำนายในเรื่องของพายุฝน ซึ่งเดิมทีเครื่องที่มีใช้ในประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันประสิทธิภาพในทำงานจะขึ้นอยู่กับระยะทางและมีการรายงานผลเป็นรายชั่วโมง การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องเดิมที่มี โดยจะใช้โมเดลระบบการทำงานของ นอนไฮโดรสเตติค มิโซซิเอทโมเดล ของหน่วยงาน Japan meteorological agency ความสามารถของเครื่องจะทำนายจากพื้นที่ 100 ตารางเมตรและเรดาร์จะตรวจจับเพื่อพยากรณ์อากาศในระยะ 2-5 กิโลเมตร ส่งผลให้หน่วยงาน Communication Technology (NICT) ของมหาวิทยาลัยโอซาก้า ได้ทำการศึกษาเพื่อผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพกว่าสามารถพยากรอากาศและแสดงผลในทุก 30 นาที จำนวนครั้งในการรายงานผล 120 ครั้งเพิ่มความรวดเร็วในการรายงานได้มากกว่า นักวิจัยได้ทำการทดลองใช้เครื่องที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ผลการทดสอบก็สามารถทำนายพายุฝนได้โดยพื้นที่ที่กำหนดไว้100 ตารางเมตร ระยะ 1 กิโลเมตร อย่างไรก็ตาม มาโยชิ กล่าวว่าการศึกษาและพัฒนาเครื่องคอมเตอร์ที่มีศักยภาพด้านการพยากรอากาศของเขาในครั้งนี้จะสามารถพัฒนาต่อยอดไปเพื่อใช้ในการเตรียมรับมือกับภัยธรรมชาติจากพายุที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพวกเราดังจะเห็นได้จากข่าวภัยพิบัติในหลายๆ ที่ทั่วโลก

แหล่งที่มา:https://www.sciencedaily.com