เสื้อแจ็คเก็ตราสเบอร์รี่ PI ที่ทำหน้าที่คล้ายคอมพิวเตอร์แบบพกพา

มหาวิทยาลัยอลาบามา เมืองบาร์บิ่งแฮม โดย ดร. ฮาร์สัน และทีมผูวิจัยได้มีการคิดค้นเสื้อแจ็คเก็ตกันหนาวที่เรียกว่าราสเบอร์รี่ PIs ที่สามารถทำหน้าที่คล้ายกับมาคอมพิวเตอร์แบบพกพา สมาร์ทโฟน และนาฬิกาได้ด้วยในตัว ราคาถูกความสามารถเท่ากับว่าเรามีพาวเวอร์แบงค์ 3 ตัว ใช้รีโมททัสสกรีนขนาดเล็ก พัฒนามาเพื่อแก้ไขปัญหาการพกพาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์เสริมอีกหลายอย่างทำให้ไม่สะดวกในการใช้งาน เสื้อแจ็คเก็ตจะมีน้ำหนักเบา การออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ฟังชั่นการทำงานเป็นชนิดเดียวกันกับฮาร์ดแวร์ของโทรศัพท์มือถือ

ในปัจจุบันถ้าเราต้องการ นาฬิกา สมาร์ทโฟน แว่นตา รวมทั้งความต้องการใช้อุปกรณ์เหล่านั้นในการออกกำลังกายเราต้องเสียค่าใช้จ่ายจนวนมากเพื่อซื้อของทั้งหมดมาใช้งาน ดร. ฮาร์สัน กล่าวว่าทำไมเราไม่เลือกอุปกรณ์ที่สนุนการทำงานเช่นเดียวกับสมาร์ทโฟนและสามารถสวมใส่ได้เลยโดยไม่ต้องยุ่งยาก แถมมีราคาไม่แพงก็ถือเป็นทางเลือกที่ดี ความคาดหวังของผู้บริโภคส่วนใหญ่จะมีความต้องการอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงด้วยสาเหตุนี้การออกแบบอุปกรณ์ต่างๆ จึงมีราคาแพง บางคนซื้อนาฬิกา แว่นตา สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่นำมาเพื่อใช้งานจะต้องเสียค่าใช้จ่ายถึง 2000-3000 ยูเอสดอลลาร์สหรัฐ สำหรับเสื้อแจ็คเก็ตนี้มีความเร็วของแรม 10 กิกกะไบส์ ซึ่งมากกว่าสมาร์โฟนที่มีความเร็วเฉลี่ย 1-3 กิกกะไบส์ ความจุของหน่วยความจำอยู่ที่ 32 กิกกะไบส์ แต่การพัฒนาเสื้อแจ็คเก็ตแบบนี้ส่วนมากจะมีข้อจำกัดเรื่องระบบการทำงานจะช้ากว่าคอมพิวเตอร์เลปท็อป ถึงแม้เทคโนโลยี IT ในปัจจุบันจะมีการพัฒนาไปตามยุคตามสมัยมีการใช้อุปกรณ์ที่ใช้กับสมาร์โฟนเข้ามาช่วยแต่มีก็จะมีราคาสูงขึ้นตามมา นอกจากนี้ปัญหาสำคัญอีกประการหนึงซึ่งก็เป็นปัญหาของการใช้สมาร์ทโฟนโดยทั่วไปด้วยเช่นกันคือการใช้งานอินเตอร์เน็ตและการขาดความรู้ในเรื่องการจัดการข้อมูลที่ดาวน์โหลดมาเป็นจำนวนมาก ทำให้ ดร. เคน พยายามที่จะพัฒนาเสื้อแจ็คเก็ตที่สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอัพเกรตฮาร์ดแวร์เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว รวมทั้งมีการพัฒนาให้สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ร่วมต่างๆ เช่น บรูทูส WiFi โดยใช้ระบบการสื่อสารสองทาง ของไมโคร หรือ พิโคเซลล์

ความรู้สึกคล้ายกับเป็นไอรอนแมนไปเลยสำหรับผู้ใช้สมาร์โฟนแล้วมาพบกับทางเลือกแบบนี้ นอกจากนี้ ดร. ฮาร์สัน และ ดร. เคนยังกล่าวถึงความสามารถที่จะประยุกต์ใช้งานที่ได้ศึกษาวิจัยในครั้งจากประสบการณ์ของพวกเขา เกี่ยวกับคนไข้ในโรงพยาบาลที่มีความต้องการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการวัดอัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต หรือแม้กระทั้งความต้องการอื่นๆ ที่สามารถแสดงผลออกมาจากทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ สะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรที่ดูใหญ่และเคลื่อนย้ายได้ลำบาก

แหล่งที่มา:https://www.sciencedaily.com