สาเหตุอาการนอนไม่หลับที่เกิดจากการใช้สมาร์ทโฟน

หลายคนมีอาการปวดหัวและนอนไม่หลับโดยไม่ทราบสาเหตุ สาเหตุหนึ่งที่ตอนนี้มาแรงและกำลังระบาดหนักในหมู่ผู้ใช้สมาร์ทโฟนคือ การใช้งาน E-mail สืบค้นข้อมูลต่างๆ จากคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แทปแล็ตนานเกินไปโดยปราศจากการป้องกันที่ดี จากการศึกษาวิจัยจาก “Uppsara university” โดยทำการศึกษาวิจัยกับผู้ใช้สมาร์โฟนวัยรุ่น 14 คนที่ใช้งานอุปกรณ์เหล่านั้นเกิน 2 ชั่วโมง โดจินจะมีอาการนอนไม่หลับทั้งนี้เนื่องมาจาก แสงสีน้ำเงิน (Blue light screen) ที่มีผลต่อระบบประสาท

1

เครดิตภาพ: http://www.kapook.com

แสงสีน้ำเงิน (Blue light screen) จะเป็นแสงที่มีความยาวคลื่นอยู่ในช่วง 400-500 นาโนเมตร มีพลังงานสูงและอยู่รอบตัวเรา และที่สำคัญโลกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันนำแสงสีฟ้ามาประยุกค์ใช้กับคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตทำให้เรารับสัมผัสแสงพวกนี้เมื่อมีการใช้งานอยู่เป็นประจำ นอกจากนี้แสงยังทำให้เกิดผลกับจอประสาทตาทำให้เสื่อมลงได้ง่ายๆ เพราะอำนาจทะลุทะลวงที่สูงกว่าแสงในช่วงความยาวคลื่นอื่น

2

เครดิตภาพ: หนังโป๊ออนไลน์

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากการใช้โทรศัพท์ที่ผ่านมามีผลงานวิจัยจากทีมแพทย์จำนวนมากแสดงให้เห็นว่าการใช้โทรศัพท์เป็นเวลานานๆ มีความสัมผัสต่อการเกิดมะเร็งในสมอง นอกจากนี้จากการศึกษาของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ทำการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังพบว่านอกจากผลวิจัยทางด้านคลีนิคแล้วยังมีผลวิจัยทางด้านกายภาพจากความร้อนที่เกิดขึ้นจากโทรศัพท์มือถือที่บริเวณศรีษะและสมองที่พบว่าสมองจากการดูดซับพลังงานคลื่นไมโครเวฟที่แพร่ออกมาจากเสาอากาศของโทรศัพท์ซึ่งเป็นสาเหตุโดยตรงที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของสมองอย่างเฉียบพลันไม่ต้องรอผลระยะยาว เช่น อาการปวดศรีษะ หน้ามืด เสียการทรงตัว และส่งผลต่อการหลั่งฮอร์โมนต่างๆ ในทันทีขณะใช้งานโทรศัพท์ ซึ่งวิธีการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอันตรายจากการศึกษาก็เสนอวิธีการแก้ไขอยู่หลายวิธีด้วยกัน เช่น หลีกเลี่ยงการใช้งานสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ เท็บเล็ต เป็นเวลานานๆ หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในพื้นที่แคบ อย่าวางโทรศัพท์ไว้ใกล้ตัวเวลานอน พยายามหาซองหรือวัสดุป้องกันคลื่นแม่เหล็กหากต้องการพกพา พยายามใช้อุปกรณ์เสริม เช่น Small talk, Bluetooth หรือ Hand free ซึ่งอนาคตอาจจะมีการพัฒนานวัตกรรมสมาร์โฟนที่สามารถป้องกันอันตรายเหล่านี้ แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาอุปกรณ์เสริมที่สามารถป้องกัน รังสี UV  แสงสีน้ำเงิน (Blue light screen) และสามารถดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาให้ผู้ใช้สมาร์โฟนได้ทำการเลือกใช้กันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นพวกฟิล์มหรือกระจกนิรภัยป้องกันแสงสีฟ้า และสามารถดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่สามารถให้ผู้ใช้สมาร์ทโฟนเลือกใช้กันได้อย่างแพร่หลาย ส่วนด้านการศึกษาวิจัยก็มีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างการพัฒนาที่ได้รับรางวัล Special Prize จากสมาคมสิ่งประดิษฐ์ของเกาหลี (KIPA-Korea Innovation Promotion Association) ที่มอบให้กับนักประดิษฐ์ที่มีผลงานที่โดดเด่นที่สุด 2 รางวัลเท่านั้น ซึ่งก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการพัฒนาด้านนี้อย่างไม่หยุดยั้ง