การเล่นเกมส์โดยใช้ระบบผิวสัมผัสแบบแผ่นฟิล์มติดที่แขน

นักวิจัยได้ทำการศึกษาพัฒนาแผ่นฟิล์มที่มีคุณภาพสูงสามารถนำไฟฟ้าพื้นผิวสัมผัสบริเวณแขนเพื่อใช้ในการเขียนข้อความในโปรแกรมในไมโครซอฟเวิร์ด และควบคุมการเล่นเกมส์อิเล็กทรอนิส์ โดยฟิล์มนี้พัฒนามาจากวัสดุที่สามารถนำไฟฟ้าและยืดหยุ่นได้ ซึ่งโดยปรกติวัสดุที่นิยมนำมาใช้สำหรับ Touchscreen จะเป็นวัสดุจำพวกโลหะ เช่น นาโนคาร์บอนทิว ลวดเหล็กขนาดเล็ก ที่มีความแข็งมากไม่นิ่มและไม่ยืดหยุ่น เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ชง ชาน คิม และทีมผู้วิจัยจึงคิดค้นพัฒนา Touchpad ที่ผลิตมาจาก ไฮดรอฟอลิค พอร์ลิเมอร์ ที่มีความนิ่มและยืดหยุ่นสูง ผสมกับ โพลีอะไครลาไมด์ ไฮโดรเจล เคลือบด้วยเกลือของลิเธียมครอไรด์ซึ่งนำไฟฟ้าได้ โดยมีน้ำและโฮโดรเจลเป็นสารตัวช่วยให้ผสมกันดีขึ้น ซึ่งคุณสมบัติก็คล้ายกับหลักการในการใช้วัสดุเพื่อผลิตหน้าจอ Touch screen ที่ใช้หลักการของไฟฟ้าสถิตย์

ทุกครั้งที่มีการบังคับควบคุมระบบจะมีการตรวจจับด้วยสัญญาณไฟฟ้า และนักวิจัยได้ทำการพัฒนาบรอดควบคุมเพื่อประโยชน์ในการใช้งาน จะมีการส่งสัญญาณระหว่างแผงควบคุมไอออนิคหน้าจอสัมผัสไปยังคอมพิวเตอร์ การใช้งานจะใช้วิธีการ Touchpad รวมไปถึงการวาดภาพด้วยนิ้วมือ ข้อมูลทั้งหมดก็จะถูกแสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ และด้วย Touchpad ที่ติดอยู่ที่แขนทำให้สามารถเขียนข้อความในโปรแกรมในไมโครซอฟเวิร์ด เล่นเปียโน และเล่นเกมส์ได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ยังมีความยืดหยุ่น บางน้ำหนักเบาไม่ก่อให้เกิดอันตรายเพราะผลิตจากน้ำและเจล

แหล่งที่มา:https://www.sciencedaily.com